ÚVOD

Vážení spoluobčané,

volby do zastupitelstva městyse skončily. Děkujeme Vám za projevenou přízeň, které si velice vážíme. Díky Vaší podpoře získalo Sdružení nezávislých kandidátů Nová cesta tři mandáty v zastupitelstvu městyse Libice nad Doubravou. V novém zastupitelstvu budeme pracovat přesně podle slibu, který zastupitel skládá na prvním zasedání. Svoji funkci budeme vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Přestože naše sdružení nemá žádnou právní subjektivitu a oficiálně je vytvořeno pouze pro volby, chceme i nadále společně spolupracovat. Diskutovat o problémech a variantách jejich řešeních nejen mezi sebou, ale i s Vámi. Budeme se snažit prosazovat naplnění našeho volebního programu.

Nová cesta

Sdružení nezávislých kandidátů

  •  
  •  
  •  

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB