VOLEBNÍ PROGRAM

Nechceme brát období před volbami do obecního zastupitelstva jako hon na občana. Mohli bychom se podbízet nesplnitelnými sliby. Předvádět se před Vámi tím, co všechno se v obci a místních částech za předchozí období udělalo. A na závěr Vás ohromit výčtem toho, co uděláme. Tak toto opravdu nechceme. Většina z těchto věcí je pro nás samozřejmostí, proto v našem programu žádné body o podpoře spolků, školství, seniorů, zásobování, včasné zimní údržbě či lepším nakládáním s obecním majetkem a penězi nenajdete. Pro nás ten nejdůležitější slib Vám ale dáme. V zastupitelstvu chceme konstruktivně týmově pracovat. Nebudeme lhát, podvádět, krást a brát úplatky. Otevřením obce Vám odkryjeme všechny karty a umožníme Vám tím anonymní průběžnou kontrolu bez nutnosti o cokoliv žádat. Bez ostychu se budete moci vyjadřovat a každá myšlenka pro nás bude námětem.

Věříme, že tato nová cesta je i Vaším cílem, a proto nám ve volbách do zastupitelstva 2014 – 2018 dejte důvěru svým hlasem.

1. OTEVŘENÁ OBEC

 • Průběžné zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva, včetně internetové diskuse
 • Vysílání přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva a jejich archivace
 • Zveřejňování zápisů ze ZM (přehled nad hlasováním jednotlivých zastupitelů)
 • Zastupitelstvo bude požadovat zprávy z výborů alespoň 4x ročně a budou zveřejněny. K jejich závěrům bude přijato jasné usnesení ZM
 • Zřízení transparentních účtů obce (Město TišnovObec Podolí, Obec Krnsko, Obec Bernartice, Obec KrasovObecní úřad Čehovice, Město BlšanyMěsto Černošice)
 • Zveřejňování smluv
 • Průběžné zprávy z dění v obci na webu městyse
 • Minimálně 2x ročně informační noviny do každé domácnosti
 • Pro zásadní otázky prosazujeme referendum
 • Na každém zasedání zastupitelstva bude předložena zpráva o finanční situaci a plnění rozpočtu
 • Zveřejňování přijatých a vydaných faktur
 • Rovný přístup ke každému bez výjimky

2. ZAJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU OBCÍ

 • Dlouhodobý pronájem popř. koupě Kulturního domu

3. ZASTAVENÍ NADSTANDARDNÍHO ODMĚŇOVÁNÍ V OBCI

 •  
 •  
 •  

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB